Wiśniewski, Szymura, Kamyk Spółka Partnerska Radców Prawnych powstała w 2007 roku jako kontynuacja działalności zawodowej radcy prawnego Jarosława Wiśniewskiego i radcy prawnego Ewy Szymura. W roku 2010 dołączył do grona partnerów radca prawny Mariusz Kamyk.

Kancelarię tworzy zespół ludzi zaangażowanych w swoją pracę, stale pogłębiających swoją wiedzę i doświadczenie oraz otwartych na potrzeby Klientów i ich wymagania w zakresie pomocy prawnej. Do grona pracowników i współpracowników Kancelarii należą radcowie prawni, aplikanci radcowscy i absolwenci prawa.

Jesteśmy otwarci na potrzeby Klientów i ich wymagania w zakresie obsługi prawnej. Kancelaria zasadniczo prowadzi obsługę przedsiębiorców – spółek prawa handlowego, w tym spółek publicznych (spółki akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki jawne), spółdzielni, stowarzyszeń jak i podmiotów prowadzących działalność w mniejszym rozmiarze, a także klubu sportowego. Klienci Kancelarii reprezentują różne branże, takie jak energetyczna, projektowa, budowlana, specjalistycznych robót inżynieryjnych, nowoczesnych technologii, działalność lecznicza, działalność handlowa oraz usługowa w tym związana ze świadczeniem usług finansowych, telekomunikacyjnych, dostaw wody i odprowadzania ścieków, a także gospodarki odpadami.

Kancelaria podejmuje się świadczenia kompleksowej pomocy prawnej i pomaga zarówno w sprawach bieżącej działalności (przygotowywanie projektów i opiniowanie projektów umów, negocjacje, zastępstwo prawne i procesowe w tym dochodzenie należności, porady i opinie prawne, obsługa organów spółek kapitałowych) jak również przy realizacji złożonych zadań i projektów (połączenia, przekształcenia, restrukturyzacje, procesy inwestycyjne).

Kancelaria świadczy pomoc prawną w języku angielskim oraz włoskim.

Działalność Wspólników Kancelarii obok ubezpieczenia podstawowego na kwotę 100.000,00 EUR ubezpieczona jest w zakresie odpowiedzialności cywilnej także w ramach ubezpieczeń dodatkowych na kwoty: 250.000,00 EUR i 3.000.000,00 PLN.

Kancelaria posiada wdrożony system ochrony danych osobowych.

W bieżącej pracy Kancelaria wykorzystuje program prawniczy LEX w wersji PRESTIGE.

Dla efektywnego świadczenia pomocy prawnej wykorzystujemy pocztę elektroniczną. Posiadamy oprogramowanie ochronne oraz stałą obsługę informatyczną.

Kancelaria, na zasadzie umowy stowarzyszeniowej, współpracuje z kancelarią włoską Studio Legale Grosso, de Rienzo, Riscossa, Di Toro e Associati prowadzącą oddziały w Rzymie, Turynie i Mediolanie.